11 شهریور

2 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1666 - آتش سوزی بزرگ لندن آغاز شد که چهار روز پیاپی ادامه یافت و بخش بزرگی از شهر از جمله ۱۳٬۰۰۰ خانه و کلیساس جامع سنت پل، در آتش سوخت. 1945 - هو شی مین، استقلال کشورش ویتنام را از جمهوری فرانسه اعلام کرد. 1945 - مقامات ژاپنی، تسلیم ژاپن را در کشتی «میزوری» آمریکا امضا کردند و جنگ جهانی دوم پس از ۶ سال و ۱ روز پایان یافت.

ادامه مطلب