11 فوریه

۱۱ فوریه در تاریخ چه گذشت

۱۹۷۹ - انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران (در تصویر)، پس از تظاهرات‌ها و اعتصابات گسترده و نهایتاً دو روز نبرد سازمان‌های چریکی و هزاران داوطلب مسلح با ارتش شاهنشاهی و اعلام بی‌طرفی ارتش به پیروزی رسید.

ادامه مطلب