12 بهمن

۱ فوریه در تاریخ چه گذشت

۱۹۰۴ - نخستین حکومت ایسلند در پی استقلال این کشور از دانمارک تأسیس شد. ۱۹۲۰ - تأسیس پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا.

ادامه مطلب