12 مهر

4 اکتبر در تاریخ چه گذشت

روز استقلال در لسوتو و «روز جهانی جانوران» رویدادها ۱۹۳۴ - ساختمان تازه آرامگاه فردوسی شاعر مشهور ایرانی گشایش یافت و مراسم موسوم به «جشن‌های هزاره فردوسی» با حضور چهل خاورشناس خارجی و عده‌ای از ادیبان، دانشمندان و دولتمردان ایران و همچنین رضاشاه پهلوی آغاز شد.

ادامه مطلب