12 ژانویه

۱۲ ژانویه در تاریخ چه گذشت

۱۹۰۸ - برای نخستین بار اپرای لیلی و مجنون در ۴ پرده و شش صحنه در باکو به روی صحنه رفت. ۱۹۱۵ - اشغال تبریز توسط نیروهای امپراتوری آلمان و عثمانی در جریان جنگ جهانی اول.

ادامه مطلب