13 آذر

۴ دسامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۵۰۲ (پیش از میلاد) - خورشیدگرفتگی در مصر باستان.

ادامه مطلب