14 آگوست

14 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1941 – جنگ جهانی دوم : وینستون چرچیل و فراننکلین روزولت، منشور آتلانتیک (در تصویر) را امضا کردند. 1945 – جنگ جهانی دوم ژاپن در برابر نیروهای متفقین تسلیم شد.

ادامه مطلب