15 مهر

7 اکتبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۹۴۹ - جمهوری دموکراتیک آلمان (آلمان شرقی) بنیان نهاده شد. ۱۹۸۱ - پارلمان مصر پس از ترور انور سادات، جانشین وی حسنی مبارک را رئیس‌جمهور این کشور اعلام کرد.

ادامه مطلب