17 آگوست

17 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1915 – مردم شهر ماریتای ایالت جورجیای امریکا لئو فرانک، یهودی آمریکایی را به‌دلیل کشتن یک دختر ۱۳ ساله کشتند. 1982 – نخستین لوح های فشرده (سی‌دی‌ها) (در تصویر)، در آلمان عرضه شدند.

ادامه مطلب