17 اسفند

۷ مارس در تاریخ چه گذشت

روز معلم در آلبانی رویدادها ۱۸۷۶ (میلادی) - الکساندر گراهام بل اختراع خود، تلفن، را ثبت کرد.

ادامه مطلب