18 بهمن

۷ فوریه در تاریخ چه گذشت

۱۹۱۵ - آغاز نبردهای زمستانی مازوری در کنار دریاچه مازوری لهستان بین ارتش آلمان و ارتش روسیه. ۱۹۴۲ - آغاز فرمانروایی دیکتاتوری ویدکوم کیسلینگ سیاستمدار دست‌نشاندهٔ آلمان بر نروژ.

ادامه مطلب