19 مهر

11 اکتبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۱۳۸ - زمین‌لرزه‌ای بسیار بزرگ که یکی از مرگ‌بارترین زمین‌لرزه‌های ثبت شده در تاریخ بود، شهر حلب در سوریه را لرزاند. ۱۷۳۶ - زمین‌لرزه‌ای بسیار بزرگ شهر کلکته هند را ویران کرد و ۳۰۰ هزار تن را کشت.

ادامه مطلب