2 اکتبر

2 اکتبر در تاریخ چه گذشت

روز گاندی جایانتی در هندوستان، روز جهانی نفی‌خشونت و روز استقلال در گینه. رویدادها ۱۸۳۵ - در پی اعلام استقلال استان تجاس از مکزیک نبردی مسلحانه میان جمهوری تگزاس و مکزیک درگرفت که به انقلاب تگزاس یا جنگ استقلال تگزاس شهرت یافت.

ادامه مطلب