2 فوریه

۲ فوریه در تاریخ چه گذشت

روز جهانی تالاب‌ها، روز گراندهاگ در آمریکا و کانادا، روز جوانی در جمهوری آذربایجان رویدادها ۱۸۶۰ - دریاچه ویکتوریا در آفریقای شرقی توسط اسپک، جهانگرد انگلیسی، کشف شد.

ادامه مطلب