20سپتامبر

20سپتامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1187 - صلاح الدین ایوبی بنیان‌گذار دودمان ایوبیه، اورشلیم یا بیت‌المُقَّدَس را به محاصره درآورد. 1792 - مجمع ملی فرانسه در هنگامهٔ انقلاب فرانسه نقش مجلس موسسان قانون اساسی و قانون‌گذاری را به عهده داشت تاسیس شد.

ادامه مطلب