20ژانویه

۲۰ ژانویه در تاریخ چه گذشت

۱۸۹۳ - سرزمین لائوس توسط نیروهای فرانسوی تصرف شد. ۱۸۹۶ - کشف اشعه ایکس توسط ویلهلم کنراد رونتگن (در تصویر) فیزیکدان آلمانی.

ادامه مطلب