20 آگوست

20 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها 636 – نیروهای خلفای راشدی به رهبری خالد بن ولید کنترل سوریه و فلسطین را به دست گرفتند که اولین موج از فتوحات مسلمانان بعد از درگذشت

ادامه مطلب