21 نوامبر

۲۱ نوامبر در تاریخ چه گذشت

۱۳۲۵ - یوری شاهزاده بزرگ ولادیمیر و مسکو توسط دیمیتری کشته شد. ۱۷۳۶ - لشکرکشی نادرشاه افشار به قندهار برای سرکوبی شورش افغان‌ها.

ادامه مطلب