22 شهریور

13 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1848 - فینیاس گیج (در تصویر) سرکارگر راه اهن از حادثه‌ای که منجر به فرو رفتن یک میله بزرگ آهنی در سرش و از میان رفتن لوب پیشانی اش شده بود جان به در برد.

ادامه مطلب