23 دی

۱۳ ژانویه در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۲۰۰۱ - در اثر دو زمین‌لرزه در السالوادور، ۹۴۴ نفر کشته شدند و ۱۰۰٬۰۰۰ خانه ویران گردید.

ادامه