25دی

۱۵ ژانویه در تاریخ چه گذشت

۱۷۵۹ - موزه بریتانیا (در تصویر) در لندن برای بازدید عموم گشایش یافت، امروزه این موزه حافظ بیش از ۷ میلیون قطعه از آثار فرهنگی دوران مختلف است.

ادامه مطلب