25 مرداد

16 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1906- زمین لرزه ای به مقیاس ۸٫۶ ریشتر، شهر والپارائیسو در شیلی را با خاک یکسان کرد و هزاران کشته برجای گذاشت.

ادامه مطلب