27اکتبر

27 اکتبر در تاریخ چه گذشت

روز استقلال در سنت وینسنت و گرنادین و ترکمنستان رویدادها ۱۴۹۲ – کریستوف کلمب در سفر دریایی خود به کوبا رسید و آن جزیره را ملک اسپانیا اعلام کرد. ۱۹۰۴ – متروی نیویورک افتتاح شد، این مترو در حال حاضر از معدود خطوط مترو در جهان است که ۷ روز هفته و ۲۴ ساعته خدمات ارائه می‌کند.

ادامه مطلب