27 آگوست

27 آگوست در تاریخ چه گذشت

روز داروسازی مطابق با تقویم رسمی ایران. رویدادها 1776 - در جریان انقلاب امریکا، نیروهای انگلیسی به رهبری ژنرال ویلیام هاو، جورج واشنگتن و ارتش قاره ای آمریکا را در نبرد لانگ آیلند شکست دادند. 1859 - با حفاری چاه نفت تیتوسویل ایالت پنسیلوانبا در آمریکا، برای نخستین بار، اکتشاف نفت در آن کشور صورت پذیرفت.

ادامه مطلب