27 اذر

۱۸ دسامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۲۷۱ - قوبلای‌خان سلسله یوان را در مغولستان و چین امروزی بنیان نهاد.

ادامه مطلب