27 بهمن

۱۶ فوریه در تاریخ چه گذشت

۱۵۶۸ - در آستانهٔ جنگ‌های هشتادساله بین هلند و اسپانیا، کلیسای کاتولیک روم با همدستی فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا، تقریباً تمام مردم هلند یعنی جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر را به اتهام الحاد به مرگ محکوم کرد.

ادامه مطلب