27 نوامبر

۲۷ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۹۴۳ - کنفرانس سران سه کشور اتحاد جماهیر شوروی، ایالات متحده آمریکا و پادشاهی بریتانیا مشهور به کنفرانس تهران آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب