28 آذر

۱۹ دسامبر در تاریخ چه گذشت

۱۱۵۴ - هنری دوم پادشاه انگلستان در کلیسای وست‌مینستر لندن تاجگذاری کرد. ۱۸۴۳ - کتاب سرود کریسمس نوشته چارلز دیکنز منتشر شد.

ادامه مطلب