28 اکتبر

28 اکتبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۶۳۶ - دانشگاه هاروارد نخستین مؤسسه آموزش عالی در آمریکا، توسط هیئت قانونگذاری «مهاجرنشینان خلیج ماساچوست»، تأسیس شد. ۱۹۵۴ - با گذشت بیش از یکسال از کودتای ۲۸ مرداد در ایران، محکمه تجدید نظر نظامی تهران، حکم اعدام حسین فاطمی (در تصویر) منتقد شاه و وزیر امورخارجه دولت محمد مصدق را تأیید کرد. این حکم، در همان روز به اجرا در آمد.

ادامه مطلب