3 سپتامبر

3 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها 1189 - ریچارد یکم پادشاه انگلستان و ملقب به ریچارد شیردل تاج گذاری کرد و جانشین هنری دوم شد. 1783 - معاهده پاریس در کاخ ورسای، میان ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به امضا رسید.

ادامه مطلب