3 نوامبر

۳ نوامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۷۹۳ - الیمپ دگوژ نمایشنامه‌نویس، فعال سیاسی و طرفدار الغای برده‌داری از نخستین فمنیست‌های اعدام شده است. ۱۹۰۳ - پاناما از کشور کلمبیا مستقل شد.

ادامه مطلب