30شهریور

21سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز جهانی صلح، روز گفتگوی تمدن ها، روز جهانیآلزایمر و روز استقلال در مالت، بلیز و ارمنستان. رویدادها 1840 - هنری فاکس تالبوت با آغشتن «اسید گالیک» به کاغذ حساس به نور که از پیش آماده ساخته بود، متوجه تشکیل نوعی «تصویر مخفی» روی کاغذ شد، کشفی که انقلابی در صنعت عکاسی به شمار می‌رفت.

ادامه مطلب