31 آگوست

31 آگوست در تاریخ چه گذشت

روز استقلال در مالزی (1957)، ترینیداد و توباگو (1962)، قرقیزستان (1991). رویدادها 1876 - عبدالمجید دوم سلطان امپراتوری عثمانی شد و برادرش مراد پنجم عزل گردید. 1907 - با امضای قرارداد سن پترزبورگ (در تصویر) بین روسیه و انگلستان، با واسطه گری فرانسه، ایران به سه منطقه بی‌طرف، تحت نفوذ روسیه و انگلستان تقسیم شد.

ادامه مطلب