4 بهمن

۲۴ ژانویه در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۷۴۲ - کارل هفتم امپراتور مقدس روم می‌شود. ۱۹۳۹ - مرگ‌آورترین زمین‌لرزه تاریخ شیلی در چیلان، بیو بیو رخ می‌دهد.

ادامه مطلب