5 آگوست

5 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

1836 - ساموئل هیوستون به عنوان نخستین رئیس جمهوری تگزانس با رای مردم برگزیده شد. 1905- جنگ روسیه و ژاپن با پیروزی ژاپن به پایان رسید. 1944 - گروه کشورهای بنلوکس توسط لوکزامبورگ، هلند و بلژیک تاسیس شد.

ادامه مطلب