5 اسفند

۲۴ فوریه در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۸۴۸ - مردم فرانسه بر علیه پادشاه لویی فیلیپ شوریدند او را برکنار نمودند. ۱۹۴۹ - قرارداد آتش‌بس میان اسرائیل و مصر امضا شد.

ادامه مطلب