6 دسامبر

۶ دسامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۴۹۹ – کشف ونزوئلا (در تصویر) توسط «آلونسو د اوخدا» دریانورد و کاوشگر اسپانیایی.

ادامه مطلب