6 دی

۲۷ دسامبر در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۱۹۲۷ - برخلاف وصیت ولادیمیر لنین و به خواست ژوزف استالین ،تروتسکی از حزب کمونیست شوروی اخراج شد.

ادامه مطلب