6 مهر

28 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز معلم در تایوان رویدادها 1893 - باشگاه فوتبال پورتو، در پورتوی پرتغال تأسیس شد. 1958 - قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، نظام کنونی این کشور، با نظر مثبت بیش از ۸۲ درصد رای‌دهندگان تصویب شد.

ادامه مطلب