7 دسامبر

۷ دسامبر در تاریخ چه گذشت

۱۸۱۵ - میشل نی سرباز و ژنرال فرانسوی و فرمانده نظامی در جنگ‌های انقلاب فرانسه و جنگ‌های ناپلئونی پس از آنکه تلاش کرد شورشی علیه نیروهای ضد فرانسوی به راه اندازد، اعدام شد.

ادامه مطلب