7 مهر

29 سپتامبر در تاریخ چه گذشت

روز آتش نشان در ایران رویدادها 1829 - پلیسِ مجدداً سازماندهی‌شدهٔ بریتانیا به نام اسکاتلندیار، با اجرای یک نمایش عمومی در لندن و در میان استهزاء مخالفان سیاسی، تأسیس شد. 1941 - بلافاصله پس از تبعید رضا شاه پهلوی و آزادی زندانیان سیاسی، عده‌ای از اعضای جوان‌تر «53 نفر» مارکسیست مشهور، از جمله ایرج اسکندری،

ادامه مطلب