7 نوامبر

۷ نوامبر در تاریخ چه گذشت

۱۸۶۷ - زادروز ماری کوری فیزیکدان و شیمیدان لهستانی، برندهٔ جایزه نوبل فیزیک سال۱۹۰۳ و جایزه نوبل شیمی سال ۱۹۱۱، همسر پیر کوری، مادر ایرن ژولیو کوری

ادامه مطلب