8 شهریور

30 آگوست در تاریخ چه گذشت

رویدادها ۳۰ پیش از میلاد - کلئوپاترا ملکه مصر، از بیم به اسارت در آمدن توسط امپراتور روم، به‌وسیله یک مار سمی خود را کشت. 1813 - جنگ های ناپلئونی: ژنرال فرانسوی دومینیکو واندم و هزاران سربازش در جنگ کالم به اسارت درآمدند. 1862 - جنگ داخلی امریکا: جیمز لانگستریت و استونول جکسون با هم متحد شدند و در دومین جنگ بول ران به پیروزی رسیدند.

ادامه مطلب