8 فوریه

۸ فوریه در تاریخ چه گذشت

۱۹۰۴ - جنگ روسیه و ژاپن به علت اختلافات مرزی آغاز شد. ۱۹۶۳ - عبدالسلام عارف با کودتا علیه دولت عبدالکریم قاسم قدرت را در عراق به دست گرفت.

ادامه مطلب