9 دی

۳۰ دسامبر در تاریخ چه گذشت

۱۸۹۳ - دولت آمریکا ۴۵ هزار مایل مربع از اراضی مکزیک را خریداری و به خاک کشور خود اضافه کرد. ۱۹۰۵ - تظاهرات اعتراضی مردم در شهر مسکو به دستور تزار نیکلای دوم با آتش توپ، سرکوب شد.

ادامه مطلب