9 مهر

1 اکتبر در تاریخ چه گذشت

۳۳۱ پیش از میلاد - اسکندر مقدونی در نبرد گوگمل، شاه ایران، داریوش سوم (در تصویر) را شکست داد و به این ترتیب امپراتوری بزرگ هخامنشی از بین رفت. ۱۸۶۴ - سحابی ان‌جی‌سی ۵۹۵ توسط هنریش لودیگ دآرست کشف شد. ۱۹۳۶ - با آغاز جنگ داخلی اسپانیا، فرانسیسکو فرانکو به سمت رهبری رژیم ناسیونالیست این کشور انتخاب شد.

ادامه مطلب