Niniette

قایق سریع السیر بوگاتی + عکس

شکی نیست که بوگاتی سخت مشغول آماده سازی شیرون کبیر است، ابر خودرویی که می‌رود تا در نمایشگاه خودروی ژنو چرخ جای چرخ‌های برادر بزرگ‌تر خود بنهد. اما در این گیرودار ستاره‌ درخشان گروه فولکس‌واگن

ادامه مطلب