ظاهر جدید آنا نعمتی در فستیوال فیلم ژاپن

تصاویر آنا نعمتی در افتتاحیه فستیوال فیلم فوکوئوکا ژاپن برای فیلم انارهای نارس.

آنا نعمتی با ظاهری متفاوت در این فستیوال حاضر شده بود.

 

آنا نعمتی

آنا نعمتی

آنا نعمتی در حال عبور از فرش قرمز

آنا نعمتی در حال عبور از فرش قرمز

آنا نعمتی روی سن

آنا نعمتی روی سن

POST A COMMENT.